Yardımcı Şema Terapistliği Sertifikasyon

ULUSLARARASI ŞEMA TERAPİ DERNEĞİ (ISST) YARDIMCI ŞEMA TERAPİSTİ SERTİFİKASI – psikoterapiye yardımcı disiplinlerde çalışanlar için

Sertifika Düzeyleri: Diğer Şema Terapi sertifikalarında olduğu gibi, iki düzey vardır: Standart (yani bireysel şema tedavisi) ve İleri (yani grup şema tedavisi). Katılımcıların her seviyeyi tamamlamak için en fazla 3 yılı vardır. İleri sertifikasyon programı, standart seviye sertifikayı tamamladıktan sonra herhangi bir zamanda başlayabilir. Bu öneri, ISST Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2015 tarihinde 6’ya 1 (bir çekimser) oyu ile onaylandı. Büyükanne ve büyükbabalık şartları ve süresi yakında yayınlanacaktır.

Meslek ve Niteliklerin Belirlenmesi:

Bu sertifika psikoterapist dışındaki ruh sağlığı uzmanları için tasarlanmıştır (2014 ISST, Şema Terapi sertifikası için 1. Akademik Eğitim ve 2. Pratik için lisans ya da sertifikasyon niteliklerini yerine getiren getiren psikoterapistler)

Yardımcı Şema Terapisti Eğitim ve Sertifikasyon Programına Uygun Meslekler:

Bunları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan: Sanat terapistleri (resim, drama, müzik, hareket, bedensel, psikomotor vb.), psikiyatrik hemşireler ve sosyoterapistler Standart Düzey Program için uygun olan mesleki terapist ve fizyoterapistler (lisans diploması olan). Bazı ülkelerde bu gruptaki meslekler için farklı düzenlemeler olabilir ve her durum için ayrı değerlendirilmelidirler (sosyal hizmet uzmanı).

Sertifika Düzeyleri:

Diğer Şema Terapi sertifikalarında olduğu gibi iki seviye vardır: Standart (örn. Bireysel şema terapi) ve İleri Düzey (örn. Bireysel şema terapiye ek grup şema terapisi). Katılımcıların her düzeyi tamamlamak için 3 yıla kadar süreleri vardır. İleri düzey program standart düzey sertifikasyonu tamamladıktan sonra herhangi bir zamanda başlayabilir.

STANDART DÜZEY YARDIMCI ŞEMA TERAPİ MÜFREDATI:

24 saatlik eğitim (12 saat teorik 12 saat ikili), ayrıca 3 saatlik kendi kendine terapi ve 6 saatlik süpervizyon.

1.Atölye:

Şema Terapiye Giriş
Süre:12 saatlik teorik (en fazla 40 katılımcı)
İçerik:Şema Modeli. Mod modeli. Modları tanımlamak. Vaka kavramsallaştırması. Psikoeğitim. Çalışma Kağıtları. Spesifik bozukluklarla ilişkili tipik modlar. Bu atölye yardımcı personele zorunlu değildir. Yardımcı personel Şema Terapisti Sertifikasyon Müfredatı giriş atölyesine terapistlerle birlikte katılabilir.

2. Atölye:

Yardımcı Meslekler için tasarlanmış Şema Terapi Tedavi Stratejileri
Süre:6 saatlik denetlenmiş eğitim (denetlenmiş ikili pratik uygulamaları, tüm grup/akvaryum tekniği uygulamaları, gösterimler) ve en fazla 20 katılımcı.
İçerik: Şema terapinin amaçları, şemaları ve modları tanımlamak. Sınırlı yeniden ebeveynlik. Empatik yüzleşme. Zor durumlar, özellikle kişilik bozukluğu özellikleri gösteren danışanlarla.

3. Atölye:

Yardımcı Meslekler için Özel Tedavi Durumları Süre: 6 saatlik ikili uygulama egzersizleri (en fazla 20 katılımcı)
İçerik: Çoklu disiplinli tedavi programının belirli hedef kitleleri için şema terapinin uygulanması (örn. Kişilik Bozuklukları, Bipolar Bozukluk, Kompleks Travma).

4. Atölye:

Kendi Kendine Terapi

Süre: En fazla 6 katılımcı ile grup formatında 3 saat ya da 12 katılımcı ve 2 eğitimci ile 6 saat.
İçerik:Odak noktası kendi şemalarıdır: Belirli danışanlarda ya da bazı modlarda kişinin kendi şemaları etkin olduğunda tedavideki engellerle başa çıkmak.

5. Süpervizyon

(en az 6 saatlik grup süpervizyonu)

Süre: Her birinin 1.5 saat sürdüğü 6 grup süpervizyonun içinden 4 tanesine katılmak (en fazla 6 katılımcı) gereklidir (toplamda 6 saat).
Süre : Süpervizyon 2. atölyeyi tamamladıktan sonra başlayabilir. Seanslar katılımcıların bilgileri taze iken pratik becerilerini geliştirmek için yaklaşık olarak ayda bir kez yapılması önerilir. Her oturumda bazı katılımcılar kendi videoları materyallerini sunmalı ve herkes 4 oturumdan en az 2 oturumda video materyali sunmalı. Düzenli Tedavi Ekibi süpervizyonu buna dahil değildir.

Teorik İçerikli Gerekli Eğitim Programı Müfredatı: 12 saat

(12 saat Şema Terapi Sertifika Müfredatındaki Giriş Atölyesine benzerdir)

1. Kavram ve Vaka kavramsallaştırması

1.1 Şema Teori ve Kavramı

 

 • Şemalar, Başa çıkma türleri ve modları: Tanımlanmış ve farklılaştırılmış
 • Çocukların temel ihtiyaçları konusunda psikoeğitim

 

2 Terapi İlişkisi

 

 • Sınırlı Yeniden Ebeveynlik
 • Empatik Yüzleşme
 • Sınır Koyma

 

3 Şema Terapi Teknikleri

3.1Bilişsel Teknikler

 

 • Günlükler
 • Başa Çıkma Kartı

 

3.4 Kendine Yardım Teknikleri

4. Literatür (tavsiye edilir)

 

 • Hayatı Yeniden Keşfedin
 • Şema Terapi: Ayırıcı Özellikler (Rafaeli, Bernstein, Young, 2010; Psikonet Yayınları)
 • Diğer Okuma Materyalleri (ulusal)
 • Kitlelere uyacak şekilde eğitmenler tarafından seçilen diğer materyaller

 

İkili Uygulama Müfredatının Zorunlu Eğitim Programı (12 saatlik):

Bağ ve güven, Çocukluk Modları için Sınırlı Yeniden Ebeveynlik, Özellikle İncinmiş ve Öfkeli Çocuk Modlarında. İşlevsiz Başa Çıkma Modları ile Yüzleşme. Cezalandırıcı ve Talepkar Ebeveyn Modları ile Yüzleşme ve Hafifletme. Empatik Yüzleşme. Limit Koyma. Terapi İlişkisi Çalışması.

Kendi Kendine Terapi için Gerekli Program (3-6 saat):

Kendi Şemaları: Belirli danışanlarda kişinin şemaları etkin olduğunda ya da bazı modlarda kişinin modları tetiklendiğinde tedavideki engellerle başa çıkmak. Kendini ifade etmenin uygun kullanımı

Gerekli Süpervizyon Programı İçeriği (6 saat):

 

 • ŞTDÖ kullanmak
 • Kendi şemaların etkin olması dahil tedavideki engeller
 • Pozitif, güvenli ortam

 

Eğitmen/Süpervizörler için Gereklilikler:

ISST sertifikalı ileri düzey şema terapisti ve ISST onaylı eğitmen/süpervizör olmak zorunda. Eğitmen/Süpervizörlerin çoklu disiplinli takımlarla çalışmış olması kuvvetle tavsiye edilir. Süpervizörler için devam eden değerlendirme ve kalite kontrol sistemi de uygulanır.

Sertifikasyon

15-30 dakikalık bir video ŞTDÖ’nün aşağıdaki maddelerine göre değerlendirilir: Genel Terapi Becerileri madde 1, 2, 3, 4. Kavramsallaştırma ve Eğitim madde 7, 8. Şema Değişimi madde 12, 13 ve 14’ün kısımları (örn. geçiş nesnesi, şema günlüğü, duyguları gözlemlemek, mod ve şema tetikleyicileri, arkadaşlara ulaşmak, sağlıklı davranış değişimi uygulamaları, uygun durumlarda yardımcı terapisti aramak).

Video, 1. madde için en az 4, diğer maddeler için en az 3 puanla değerlendirilmelidir (madde geçersiz olmadığı müddetçe).

Standart Düzey Yardımcı Şema Terapisti olarak sertifikalandırılanlar için Şema Terapi uygulama kapsamı

1. Süpervizyon dahilinde bir çoklu disiplinli tedavi ekibi ile spesifik temel şema terapi müdahaleleri gerçekleştirmek (Onaylı Şema Terapi Süpervizörü). Bu müdahalelere örnek olarak:

a.Sertifikalı bir şema terapisti ile geliştirilen alıştırmaları veya ödevleri kullanma.
b.Tedavi programının günlük işleyişinde ortaya çıkan danışanlarla olağan iletişimler veya ortamın bir parçası olarak sınırlı yeniden ebeveynlik müdahaleleri.

2. Bireysel veya grup seanslarında şema terapinin amaçlarını yerine getirmek için danışanların mesleki müdahalelerini kullanarak çalışın (örn. şema terapi grupları değil).

İLERİ DÜZEY YARDIMCI ŞEMA TERAPİSTİ MÜFREDATI:

24 saat (6 saat teorik ve 18 saat akvaryum tekniği/grup eğitimi), ayrıca 6 saatlik süpervizyon.

Bu Programa Uygun Olmak için Aranan Nitelikler:

Yardımcı Şema Terapisti olarak Standart düzeyde sertifika sahibi olmak.

1: Grup Şema Terapisine Giriş

Süre: 6 saat teorik (en fazla 40 katılımcı)
İçerik: Güven, ilişki ve bağ dahil olmak üzere Grup Şema Terapisine giriş. Grup şema terapisti ile yardımcı grup şema terapisti arasında iş birliği.

2: İşlevsiz Başa Çıkma Modları ve Sağlıklı Yetişkin Modu

Süre: 9 akvaryum tekniği/grup eğitim saati.
İçerik: İşlevsiz Başa Çıkma Modları ve Sağlıklı Yetişkin modu için grup müdahaleleri.

3: Çocuk Modları (Mutlu Çocuk modu dahil), İşlevsiz Ebeveyn Modları

Süre: 9 saatlik gösterim ve akvaryum tekniği/grup eğitimi (en fazla 20 katılımcı)
İçerik: Çocuk Modları, İşlevsiz Ebeveyn Modları için Grup müdahaleleri

Süpervizyon Atölyesi

Süre: 6 saatlik süpervizyon
İçerik: Bir Şema Terapi grubunda yardımcı terapist olarak yer almaya odaklanan standart düzey sertifikasyon düzeyi için açıklanan süpervizyona benzer.

Literatür (tavsiye edilen)

Şema Terapi: Klinisyenin Rehberi (Farrell, Reiss ve Shaw, Psikonet Yayınları) Diğer okuma materyalleri (ulusal) Kitlelere uyacak şekilde eğitmenler tarafından seçilen diğer materyaller

Teorik Müfredatın Gerekli Eğitim Program İçeriği (6 saat):

1. Grup Şema Terapi modeline giriş
2. Grup şema terapisti ve ileri düzey yardımcı şema terapisti arasındaki iş birliği

 • İletişim ve destek
 • Sağlıklı etkileşimleri modellemek

 

3. Genel terapist davranışları ve sınırlı yeniden ebeveynlik ve çerçeve

 • Grup içinde, gruba ve gruptan tarafından sınırlı yeniden ebeveynlik
 • Güven, ilişki ve bağ oluşturmak
 • Çerçeveyi oluşturmak ve korumak fakat yapılandırılmış ve esneklik arasında bir dengede olmalı
 • Ev ödevlerine katılmak
 • Grup içerisinde problemleri şema ve modlara dönüştürmek ve ihtiyaçlarla ilişkilendirmek

 

4. Grubun terapötik becerileri ve grup atmosferi

 • Bireysel ve grup modlarını/şemalarını belirlemek ve grubun sürece katılımını kolaylaştırmak
 • Odak noktasını bir bütün olarak birey ve grup arasında değiştirmek
 • Grup içinde mod diyalogları ve canlandırma yapmak
 • Sağlıklı yetişkin modunu güçlendirmek için uygulamalar yapmak
 • Grup imgeleme yeniden yazma çalışması
 • Grup için düzeltici duygusal deneyimleri kolaylaştırmak

 

Akvaryum Tekniği/Grup Eğitimi için Gerekli Program İçeriği (18 saat):

 

 • Teorik müfredata eşdeğer olan 2.- 4. maddeler, çocuk modları, işlevsiz ebeveyn modları, işlevsiz başa çıkma modları, Mutlu Çocuk modu ve Sağlıklı Yetişkin modları ile ilişkilidir.

 

Süpervizyon için Gerekli Program İçeriği (6 saat):

 

 • Grup Şema Terapi Değerlendirme Ölçeğinin Kullanımı
 • Kendi şemalarının tetiklenmesi de dahil tedavideki engelleri belirlemek
 • Pozitif, yapıcı, güvenli ortam kurmak

 

Eğitmenler/Süpervizörler için Gereklilikler:

ISST sertifikalı bireysel Şema Terapi ve Grup Şema Terapi eğitmeni/süpervizörü olmalıdır. Sertifikalı ileri düzey ya da standart düzey grup şema terapisti – ya da sertifikalı ileri düzey yardımcı şema terapisti – eğitim atölyesinde akvaryum tekniği uygulamaların gösteriminde eğitmen/süpervizöre yardımcı olabilir. Eğitmen/süpervizörün çoklu disiplinli ekiplerle çalışmış olması kuvvetle tavsiye edilir. Ayrıca süpervizörler için devam eden değerlendirme ve kalite kontrol içerir.

Sertifikasyon:

Bir videoluk seans GŞTDÖ-R’nin (Grup Şema Terapi Değerlendirme Ölçeği) aşağıdaki maddelere göre değerlendirilir. Grup Şema Terapi Değerlendirme Ölçeği Genel Terapist Davranışları maddeler 1-6. Sınırlı Yeniden Ebeveynlik maddeler 7-9, 12, 14-15, 17-19. Çerçeve maddeler 20, 25-28. Spesifik Beceriler: Grup Yönetiminde Beklenen Sosyalleşme ve ŞT Eğitimi madde 29. Mod farkındalığı ve Değişim Çalışması madde 32 ve 31, 34-35. maddelerden yardım almak

İleri Düzey Sertifikalı Yardımcı Şema Terapistleri için Şema Terapi ile ilgili Uygulama Kapsamı:

1. Spesifik temel şema terapi müdahalelerini bir çoklu disiplinli tedavi ekibinde süpervizyon dahilinde uygulamak (Onaylı Şema Terapi Süpervizörleri). Bu müdahalelere örnek olarak:

 • Geliştirilmiş ev ödevleri ve egzersizleri sertifikalı şema terapistleri ile beraber uygulamak.
 • Ortamın veya tedavi programının günlük işleyişinde danışanlarla olan olağan etkileşimlerin bir parçası olarak sınırlı yeniden ebeveynlik müdahaleleri

 

2. Şema terapinin bireysel ve grup seans amaçlarını yerine getirmek için danışanların mesleki müdahalelerini kullanarak danışanlarla çalışmak
3. Bir Şema Terapi grubunda sertifikalı bir şema terapisti ile yardımcı (yardımcı olarak, grubu yöneten olarak değil) grup şema terapisti olarak yer almak

Not: Yardımcı Şema Terapistliği Sertifikasyon süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.