Yönetim Kurulu

Psikiyatr, Dr. H. Alp KARAOSMANOĞLU
Başkan
1969 yılında İzmir’de doğdu. 1993 yında Ege Üniversitesi Tıp Fakülesi’nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı. 2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından “Advanced” seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir. 2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı. 2020 yılı itibariyle ISST’nin başkanlığını yürütmektedir.

 

alpkaraosmanoglu@gmail.com

Klinik Psk. Dr. Bahar KÖSE
Başkan Yardımcısı
Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse, lisansını ODTÜ psikoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını da yine aynı bölümde Klinik Psikoloji Programına devam ederek tamamlamıştır. Kendisi, Türkiye’deki eğitmenlerden sonra, Uluslararası Şema Terapi Derneği’nden (ISST) onaylı ilk şema terapistidir. Şimdiyse ISST’den onaylı Şema Terapi Eğitmeni ve Süpervizörü olmaya hak kazandığı için uluslararası sertifikasyon eğitimleri vermektedir. Türkiye Şema Terapi Derneği yönetim kurulunda başkan yardımcısıdır. Bu zamana kadar Şema Terapi alanında pek çok tez, araştırma, makale ve kitap bölümlerinde yazarlık, editörlük, hakemlik ve danışmanlık yapmıştır. Yanı sıra, ulusal ve uluslararası pek çok kongre ve konferansta şema terapiyle ilgili bildiri sunmuştur. ODTÜ’deki doktora eğitimi sırasında süpervizyonun nasıl verilmesi gerektiğine dair, süpervizör olmakla ilgili de özel bir eğitim aşamasından geçmiştir. 2007’den beri ODTÜ Klinik Yüksek Lisans Programı, Arel Klinik Psikoloji Doktora Programı, İTÜ Uygulamalı Psikoloji Programı gibi çeşitli üniversitelerin klinik programlarında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak şema terapi ve süpervizyon dersleri vermiştir. Halen İstanbul Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda kendi ofisinde uzun yıllardır şema terapiyle kronik problemler yaşayan kişilerle bireysel ve yetişkin odaklı görüşmeler yapmaktadır.

 

Klinik Psk. Mehmet TÜKEL
Sekreter
Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, “Evlilikte Problem Çözme Becerilerinin Duygusal Zeka ve Algılanan Ebeveyn İlişkisi Yönünden İncelenmesi” başlıklı tezi ile 2018 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2017-2019 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kırklareli/Lüleburgaz Devlet Hastanesi, 2019-2021 yılları arasında Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde Psikolog/Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Çanakkale’de kendi ofisinde hizmet vermektedir. Yüksek Lisans eğitimi sürecinde Bilişsel Davranış Terapi, Şema Terapi ve Lacancı Psikanaliz ekolleri üzerine dersler ve süpervizyonlar almış, kendisine en yakın hissettiği Şema Terapi ekolünü benimsemiştir. Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) tarafından onaylanmış, Sertifikalı Şema Terapisti olarak kişilerarası ilişkiler, uyum bozucu yaşam sorunları, kişilik bozuklukları, kaygı ve depresyon konularına ağırlık vererek çalışmalarını sürdürmektedir. Psikonet Yayınları’ndan çıkacak olan Susan Simpson ve Evelyn Smith tarafından yazılan Yeme Bozuklukları için Şema Terapi kitabının çevirisinde rol almıştır. İyi Hissetmek dergisi için şema bulmacaları hazırlamaktadır.

 

Klinik Psk. Dr. Sevda SARI DEMİR
Sayman
Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir ODTÜ psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını 2007 yılında kaygı, endişe ile ilgili inançlar ve belirsizliğe tahammülsüzlük konulu tez çalışmasını yaparak tamamlamıştır. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Yurt İçi Doktora Bursunu kazanarak ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora Programına başlamıştır. Doktora programından kadınların utanç ve suçluluk duygularını nitel araştırma yöntemi ile inceleyen ve kadınlara şema terapi teknikleri ile öz-şefkat tekniklerini birleştirdiği grup müdahalesini yaptığı tezini tamamlayarak 2014 yılında mezun olmuştur. Şema Terapi eğitim ve süpervizyonunu 2013-2014 yıllarında tamamlayan Sarı Demir, Uluslararası Şema Terapi Örgütü (ISST) tarafından sertifikalı şema terapistidir. Farklı devlet ve vakıf üniversitelerinin psikoloji bölümlerinde kişilik kuramları ve psikopatoloji derslerini vermiştir. Sarı Demir klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında şema terapi, süpervizyon, klinik görüşme becerileri ve nitel araştırma yöntemleri dersleri vermektedir. Nitel araştırma yöntemlerinin klinik psikoloji konularına uygulanması ile ilgili araştırmaları olan Sarı Demir, ODTU psikoloji bölümünde nitel araştırma yöntemleri ile yürütülen klinik psikoloji doktora tezlerine eş-danışmanlık yapmaktadır. Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Sarı Demir 2021 yılında Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma Merkezini açarak şema terapi uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir.

 

Klinik Psk. Simge Alevsaçanlar
Üye
1988 yılında İzmir’de doğan Simge Alevsaçanlar 2011 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünden “Alkol Bağımlısı Ebeveyne Sahip Bireylerde Ebeveyn Kabul-Red Algısı ve Öfke” konulu tezi ile mezun oldu.  2015 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak “Madde Bağımlısı Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Şema Sürdürücü Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkiler: Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme” konulu teziyle uzmanlığını aldı. Şu anda doktora eğitimine Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Programı’nda devam etmektedir.
Bugüne kadar Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Farkındalık ve Kabullenme Terapisi, EMDR, Dinamik Terapi ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri alanlarında eğitimler aldı. Şema Terapi eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayan Alevsaçanlar, Şema Terapi Derneği yönetim kurulu üyesi ve Uluslararası Şema Terapi Örgütü (ISST) tarafından sertifikalı şema terapistidir. Lisans ve yüksek lisans öğrenimleri sırasında Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi, Balıklı Rum Hastanesi Bağımlılık Kliniği, Çapa Tıp Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniğinde Bağımlılık Profil İndeksi Web Versiyonu (BAPİSOFT) geliştirme amaçlı yürütülen TÜBİTAK Projesi’nde görev almıştır.  Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniğinde Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA) kapsamında uygulanan oturumlarda gönüllü psikolog olarak görev almıştır.  Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF bünyesinde yürütülen Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi programı kapsamında ‘’Çocuklar için Adalet Projesi’’nde proje asistanı olarak görev almış ve proje kapsamında cezaevi ziyaretlerinde bulunmuştur. 2014-2021 yılları arasında Npistanbul Beyin Hastanesi’nde bağımlılık biriminde klinik psikolog olarak çalışmıştır. Ayrıca aynı yıllarda Üsküdar Üniversitesi’nde ‘’Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programı’’nda ders vermiştir. 2021 yılı itibariyle İstanbul’da özel bir ofiste hizmet vermeye başlayan Alevsaçanlar, 2023 yılı itibariyle Psikonet bünyesinde terapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

 

Psikiyatr Dr. Canan Efe
Üye
2001-2007 Yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimimi tamaladıktan sonra 1 yıl kadar pratisyen hekim olarak çalışmıştır. Psikiyatri asistanlığı 2010-2015 yılları arasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmıştır. Bu dönemde Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimi almaya başlamıştır ve uzmanlık tezini ‘Farklı Anksiyete Bozukluklarında Ara İnanç ve Tutumlar’ başlığında bilişsel alanda tamamlamıştır. Şema Terapi eğitimini Alp Karaosmanoğlu’ndan almıştır. Şema terapi eğitiminde International Society for Schema Therapy (ISST) sertifikasyon aşamasındadır. Bilişsel davranışçı psikoterapi alanında Academy of Cognitive Therapy (ACT) ve European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) tarafından sertifiyedir. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi yayın kurulu içersinde olup, dergi yazı işleri editörlüğü görevini sürdürmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından destekleyici psikoterapi uygulayıcısı olarak sertifiye edilmiştir. CETAD bünyesinde cinsel terapi eğitimi almaktadır. 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından gerçekleştirilen ruh sağlığını güçlendirme projelerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması konusunda çok sayıda eğitimde, eğitici olarak görev almıştır. UNİCEF, Save The Children, Türk Kızılayı gibi sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri bulunmaktadır. 12 yıl süre ile farklı devlet kurumlarında psikiyatri uzmanı olarak çalışmıştır. 1 yıldır Ankara’da kendi ofisinde çalışmaktadır.