Çift Şema Terapisti Sertifikasyon Koşulları

Seans kayıtlarından ne istendiğinde dair, inceleyiniz: Çiftler için Şema Terapi:

Çiftler için Şema Terapi (Ç-ŞT): Değerlendirilmek üzere kayıtlarınızı nasıl yüklersiniz ve sertifika için değerlendirilmeye hazırlarsınız.

Not :

Büyük ebeveynlik, başvuranların hem çift terapisi hem de şema terapisinde istisnai düzeyde bir eğitim ve deneyim sergilediği özel durumlarda dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, tüm başvuru sahipleri videoya alınmış kayıtlar sunmalıdır ve yukarıdaki tabloda açıklandığı gibi Ç-ŞT (ST-CRS) gerekliliklerini karşılamalıdır.

Not :

“Süpervizör” yerine “Eğitim Danışmanı / Eğitmen” ifadesi kullanılmıştır. Bu, denetimle ilgili yargılar arası lisans kısıtlamalarına saygı gösterir ve süpervizörün vakadan klinik olarak sorumlu olmadığı, ancak model hakkında tavsiyelerde bulunduğu ve eğitim verdiği anlayışını yansıtır.