Eğitmen/Süpervizör Sertifikasyon Koşulları

ISST SERTİFİKALI ŞEMA TERAPİ SÜPERVİZÖRÜ VE ŞEMA TERAPİ EĞİTMENİ OLMAK İÇİN REVİZE EDİLEN KRİTERLER VE UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

Yürütme Kurulu tarafından Ekim 2021’de onaylandı ve hemen yürürlüğe girdi

1 ISST sertifikalı şema terapi süpervizörlerinin ve eğitmenlerinin hakları

1.1 Bir ISST Sertifikalı Süpervizör aşağıdaki haklara sahiptir:

 • ISST sertifikasına başvurmaya hazırlanan kursiyerlerin yanı sıra diğer sertifikalı şema terapistlerine şema terapide süpervizyon sağlamak. Bu ISST sertifikalı süpervizyon, kursiyerlerin şema terapisti olarak sertifika başvurusunda bulunmaları için ihtiyaç duydukları süpervizyon saatlerine dahildir. Ayrıca ISST Sürekli Eğitim Kredileri için de geçerlidir. Tam Süpervizörler (tamamlaması gereken kredileri tamamlamış), eğitim program direktörünün yönlendirmesi ve sorumluluğunda, eğitim SEANSLARINDA İKİLİ EGZERSİZLERİNDE GÖZLEM VEYA KOÇLUK yapabilirler. Daha fazla katılımcıya izin veren 1/20 oranında sayılabilirler.

1.2 Bir ISST Sertifikalı Eğitmen, ISST sertifikalı denetim (yukarıdaki gibi) sağlamanın yanı sıra, o programın direktörünün yönetimi ve sorumluluğu altında mevcut bir onaylı ISST Sertifikalı eğitim kursuna veya Eğitim Programına katkıda bulunabilir ve kendilerine ait bir sertifika eğitim programının onaylanması için başvuruda bulunabilir. ”

2 ISST sertifikalı süpervizör olmak için başvuru şartları:

2.1 Şema Terapi Süpervizörü olarak sertifika almak için başvuranlar, aşağıdakilerin tümüne ilişkin belgelenmiş kanıt sağlamalıdır:

 • İleri Sertifika alma tarihinden sonra en az 2 yıl Şema Terapi klinik çalışması yapmış olmak.
 • Altı ay veya daha fazla süreyle en az dört danışana şema terapi sağlamış olmak (her biri en az 20 seans); bunlardan ikisinde kişilik bozukluğu (veya ciddi kişilik bozukluğu özellikleri) tanısı olması gerekir. Çocuklar ve Ergenler için Şema Terapi, Çiftler için Şema Terapi ve Grup Şema Terapisi için bu şartın uyarlanması, ilgili Eğitim ve Sertifikasyon Kurulları tarafından belirlenecek ve zamanı gelince yayınlanacaktır.
 • ISST 12 saatlik Süpervizör Becerileri Geliştirme (SBG) atölye çalışması web seminerlerini tamamlamış olmak. Çalıştayın SONUNA kadar iki yıllık ileri akreditasyona sahip olduğunuzda, çalıştaya katılmaya hak kazanırsınız.
 • SBG’yi tamamladıktan sonra, Süpervizör adayı en fazla İKİ süpervizyon alan uzmana süpervizyon vermeye başlayabilir. Bu süre zarfında, Süpervizör Adayının aşağıdakileri yapması gerekir:

a) Sağlanan her 2-3 süpervizyon seansı için sertifikalı bir süpervizör eğitmen tarafından süpervizyonlarının düzenli olarak denetlenmesini sağlayın. Bu, toplamda en az ALTI SAAT denetimli uygulama gerektirir.

b) Denetim deneyimini tartışmak için Şema Terapi Süpervizyon Değerlendirme Envanterini (ŞTSDE) kullanın.

c) Süpervizör

 • 2 Yıllık tecrübesi olan
 • En az iki süpervizyon sahibinin 6 saatlik süpervizyonu
 • İleri düzey setifikasyondan sonraki dönemde 4 kişilik bozukluğu hastası ile çalışmış olmak
 • 12 saatlik süpervizör becerileri olmaları

2.2 Şema Terapi Eğitmeni olarak sertifika almak için başvuranlar, aşağıdakilerin tümüne ilişkin belgelenmiş şu kanıtları içermelidir :

 • Süpervizör olarak Sertifikasyonun alındığı tarihten itibaren şema terapi klinik çalışması ve süpervizyon çalışması ile ilgili en az bir yıl geçirmiş olmak.
 • Bu bir yıllık süre boyunca, her ikisinin de bir kişilik bozukluğu (veya ciddi kişilik bozukluğu özellikleri) tanısı almış olması gereken, 6 ay veya daha uzun süreli (her biri en az 20 seans) en az 2 hastaya Şema Terapi tedavisi uygulamış olmak. Çocuklar ve Ergenler için Şema Terapi, Çiftler için Şema Terapi ve Grup Şema Terapisi için bu şartın uyarlanması, ilgili Eğitim ve Sertifikasyon Kurulları tarafından belirlenecek ve zamanı gelince yayınlanacaktır.
 • Standart veya İleri düzeyde ISST Sertifikasyonuna başvurmaya hazırlanan en az iki adayın her biri için en az on saat denetim sağlamış olmak. Veriler, süpervizyon alan kişi için, süpervizyon aldığı belirtilmek suretiyle, başvuru formuna kişinin ayrıntıları altında eklenecektir.
 • ISST Onaylı bir eğitim programında en az on iki saat yardımcı eğitmen olarak görev yapmış olmak. Bu, deneyimsel alıştırmaları denetlemenin yanı sıra didaktik materyal sunmayı da içerir. Bunun teyidi, programı yöneten ISST Sertifikalı bir süpervizörden gelen bir tavsiye mektubu ile verilmelidir.

Eğitmen

 • Süpervizör olarak 1 yıl görev almak ve süpervizör kriterlerinin karşılanması
 • 12 saatlik yardımcı eğitmenlik

3 Notlar:

3.1. Belirtilen tüm gereklilikler ve koşullar, başvuru sahibinin, sertifika aldığı ve daha yüksek sertifika düzeyi için başvurduğu sertifika kategorisindeki faaliyetlerinden olmalıdır (örn. Çocuklar ve Ergenler için Şema Terapi veya Çift veya Grup Şema Terapisi).

3.2. Eğitime başlama yılı veya ileri sertifika alma tarihi ile ilgili mevcut kurallar için tüm istisnalar 31 Aralık 2021’de sona erecektir.

Şema Terapide Sürekli Eğitim 12 saatlik sürekli eğitim (ŞTSE) etkinliği – yani ŞT çalıştayları, ek denetim, ISST özel ilgi grubunda sunum – her 2 yılda bir tüm ISST Eğitmen-Süpervizörleri için gereklidir (yılda 6 saat; Lütfen Sürekli Eğitim Politikasına bakın).

Şema Terapide Sürekli Eğitim (ŞTSE) Raporlaması

ŞTSE gerekliliği aşağıdakilerle raporlanacak ve belgelenecektir

 • Çalıştaylar için katılım sertifikaları
 • Süpervizyon saatleri için süpervizörden imzalı mektup
 • Özel ilgi gruplarında sunulmak üzere

Özel İlgi grupları başkanının imzalı yazısı (6 saatten fazla olmamak üzere)

ISST Sertifikası için Bağımsız Değerlendiriciler

Kayıt değerlendiricileri, ileri düzeyde sertifikalandırılmış olmalı ve Eğitmen/Denetçi eğitim gereksinimini karşılamış olmalıdır. Sertifikasyon için kayıt değerlendiricileri bağımsız olmalıdır. “Bağımsız”, ISST Yürütme Kurulu tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: Başvuranların eğitim programının yöneticisi olmayan ISST sertifikalı bir Süpervizör/eğitmen, bir süpervizör veya eğitimlerinde katılımcı – didaktik veya rol yapma bölümleri. Bu tanımın tam olarak karşılanamayacağı durumlar olacağının farkındayız – örneğin, yalnızca bir eğitim programı veya çok sınırlı sayıda sertifikalı süpervizör/eğitmen olan bir ülke, kayıt alma veya kayıtların kurumdan çıkarılmasıyla ilgili sınırlamaları olan adli tıp ortamları. Bu durumlarda, muafiyet talebinde bulunmak için lütfen ISST eğitim ve sertifika koordinatörlerine yazın. Eğitmen ve bağımsız değerlendirici rolleri örtüştüğünde doğal olarak oluşan önyargı olasılığını ortadan kaldırmak için bu pozisyonu aldık. Ayrıca, ŞTYDÖ ‘nün deneysel olarak doğrulanması ve bağımsız puanlayıcıların karşılaması için bir puanlayıcılar arası güvenilirlik standardı oluşturma sürecindeyiz. Lütfen ileri seviye sertifikasyon için 2 farklı bağımsız değerlendiricinin kullanılması gerektiğini unutmayın – her kayıt için bir tane. Ayrıca iki farklı hasta kullanılmalıdır. Başvuru sahipleri sertifikasyon için ISST’ye başvurduğunda, özet sayfası ve vaka kavramsallaştırmasını içeren tam derecelendirme formu gönderilmelidir. Kayıt değerlendiricileri, Şema Terapi Yeterlilik Derecelendirme Ölçeğine (ŞTYDÖ) web sitemizdeki bir üst klasör içinde yer alan sertifikasyon için gerekli formlar klasöründen ulaşabilirler.

Not : Eğitmen/Süpervizör Sertifikasyon süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki Tıklayınız