Yetişkin Bireysel Şema Terapi Sertifikasyon

ŞEMA TERAPİ YETİŞKİN BİREYSEL SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ

ISST sertifikasyon koşulları 1 Eylül 2021 öncesi eğitim/sertifikasyona başlayanlar ve 1 Eylül 2021 sonrası eğitim/sertifikasyona başlayanlar için birbirinden farklıdır, aşağıda yazan detaylar 1 Eylül 2021 ve sonrasını içerir. Öncesinde başlamışsanız, lütfen web sitemizde bir üst menüde bulunan,1 Eylül 2021 Öncesi Sertifikasyona Başlayanların Mevzuatı başlıklı linki tıklayınız

ŞEMA TERAPİSTİ OLARAK SERTİFİKASYON İÇİN 2021 ISST GEREKLİLİKLERİ (BİREYSEL) VERSİYON 2.0

2021-ISST Sertifikasyon için Minimum Eğitim Gereklilikleri

Önemli Açıklamalar ve Notlar:

İki Sertifikasyon Düzeyinin Açıklaması
  • Standart Düzey Uluslararası Sertifikasyon: Bu seviyedeki terapistler, şema terapi uygulamak, sonuç çalışmalarına katılmak ve diğer terapistleri sadece ISST onaylı bir eğitim programı dahilinde İleri seviye bir Eğitmen-Süpervizör’ün gözetiminde temel düzeyde eğitmek için sertifikalandırılmıştır. Bir eğitim programı yürütmek, seansları değerlendirmek veya zor vakalarda süpervizyon vermek için nitelikli değillerdir.
  • İleri Düzey Uluslararası Sertifikasyon: Tüm hastaları tedavi etmek ve sonuç çalışmalarına katılmak için sertifikalandırılmıştır. İleri düzeyde bir Bireysel Şema Terapisti, gerekli uygulama yıllarından sonra, süpervizyon sağlamak, başkalarının kayıtlarını puanlamak ve eğitim programları yürütmek için Eğitmen/Süpervizör olarak sertifika başvurusunda bulunabilir (belirli ayrıntılar için ŞTD/ISST web sitesine bakınız).

Her Eğitim Programı, bu 2 eğitim seviyesinden hangisini sunmak istediğine karar verebilir (diğer sertifika dışı eğitimler dahil).

Onaylı Sertifikasyon Eğitimi
  • ISST’nin Katılım Sertifikalarını kabul ettiği tek atölye veya eğitim türü, onaylı öğretim programına bağlı ISST Sertifikalı Eğitmen-Süpervizör(ler) tarafından verilen ISST Onaylı Sertifikasyon Eğitim Programlarından olanlardır.
  • Diğer tüm eğitimler, ŞT ile ilgili ve/veya Sertifikalı ISST Eğitmen-Süpervizörler tarafından verilmiş olsa dahi ISST sertifikası yerine sayılmaz. ISST Sertifikalı Eğitmen-Süpervizörler tarafından sertifika eğitim müfredatı dışında verilen ŞT atölyeleri, yalnızca Şema Terapisti olarak sertifikayı sürdürmek için Sürekli Eğitim gerekliliğine sayılabilir (bkz. paragraf 10).
  • Yukarıdakilerin tek olası istisnası, bir adayın sertifikasyon için zorunlu atölye eğitim programının tamamını tamamlaması ve ardından tüm sertifika gerekliliklerini tamamlamak ve ilgili Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörüne sertifika başvurusu göndermek için üç yıllık süre sınırını aşmasıdır. Akreditasyonun Tamamlanması İçin Zaman Sınırları bölümündeki ayrıntılara bakın, 8.a. ve 8.c.

Şu anda ISST Sertifikasyonu için Eğitim Gerekliliğini karşılamanın iki yolu vardır:

Tamamı onaylanmış bir ISST ŞT eğitim programına katılın. Bu durumda, program, ISST Sertifikasyon eğitim programının tüm bölümlerinin eğitiminizde kapsandığından emin olmaktan sorumludur. Ayrıca size, kapsanan eğitim programı bileşenlerini ve mevcut kursiyer sayısını listeleyen ISST onaylı modül sertifika formunu (Katılım Sertifikası) sağlayacaktır. Bunlara, Şema Terapisti olarak sertifika başvurusunda bulunmaya hazır olduğunuzda ihtiyaç duyulacaktır. Sertifikasyon için başvurduğunuzda, tüm sertifikaları ya PDF olarak ya da taranmış halde başvurunuzla birlikte ilgili Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörlüğüne gönderirsiniz.

Bağımsız çalışma ile kendi sertifika eğitim programınızı oluşturun

Bu seçenekte, ISST Sertifikasyonu için gerekli tüm eğitim programını karşılamak için çeşitli ISST Onaylı Sertifikasyon Programlarından alınan eğitimleri dikkatli bir şekilde birleştirmeniz gerekir. Ayrıca, bu eğitimlerden alınan eğitim modüllerinin sertifikalarını (Katılım Sertifikaları) sunmanız gerekecektir. Bazı ülkelerde – örneğin Almanya – paylaşılan bir eğitim programı ve atölye planı kullanıldığından bu oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Diğer yerlerde bu daha karmaşık olabilir. Bağımsız Çalışmalar yoluyla sertifika başvurusu yaparken, gerekli tüm sertifikaları temin etmek ve bunların PDF’lerini veya taranmış hallerini ilgili Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörü’ne göndermek sizin sorumluluğunuzdadır.

  • Bağımsız Çalışma programları için, yalnızca ISST Onaylı Eğitim Programının bir parçası olan veya ISST sertifika müfredatının belirli bir modülünü sağlamak üzere onaylanmış bir program tarafından davet edilen Sertifikalı Eğitmen-Süpervizörler tarafından verilen atölyeler gerekli minimum didaktik eğitim saatleri ve tüm müfredatı kapsayan sertifika için ikili süpervizörlü rol oynamada gerekli minimum saatler için sayılabilir. Ayrıca, kapsanan müfredat bileşenlerini ve mevcut kursiyer sayısını listeleyen ISST modül sertifika formunu (Katılım Sertifikası) sağlamaları gerekir.
  • Müfredatın tüm unsurlarını ve gerekli minimum eğitim saatlerini kapsayan eğitim modüllerine katılmalarını sağlamak ve sertifikalarında yukarıdakilerin belgelerinin bulunmasını sağlamak Bağımsız Çalışmalar adayının sorumluluğundadır. Bağımsız Çalışmalar adayının sertifika için gerekli minimum didaktik eğitim saatleri, gereken minimum saat süpervizörlü rol-play ve tüm müfredatın kapsamı dahil olmak üzere, minimum eğitim gerekliliklerinin belirli ayrıntıları için ŞTD/ISST web sitesindeki eğitim belgesini kontrol etmesi zorunludur.
  • Eğitimlerine başlamadan önce psikoterapi uyguladıkları ülkenin sertifika eğitimine başlamak için uygunluk kriterlerini karşıladığından emin olmak, Bağımsız Çalışmalar yoluna giren herkesin sorumluluğundadır. Bu belgede daha önce açıklanan uygunluk kriterleri, bağımsız psikoterapi uygulaması nitelikleri için akademik lisans ve sertifikayı içerir. Herhangi bir şüphe durumunda, atölye eğitimlerini almayı planladıkları ISST Onaylı Eğitim Program(lar)ının Yönetici(ler)inden rehberlik istenebilir. Uygunluk kriterlerini karşılamadan önce yapılan herhangi bir eğitim veya süpervizyon, sertifikasyon için sayılmaz.
Süpervizyon Gereklilikleri
  • Standart düzey sertifikasyon için en az 20 saatlik süpervizyon gereklidir. Süpervizörler ayrıca en az 2 saatlik kayıtlı oturumları (2 hasta oturumu) izlemeli/dinlemeli ve gözden geçirmelidir. Süpervizörün kayıtları dinleme ve inceleme için harcadığı süre, gerekli minimum 20 saatlik süpervizyondan sayılmaz. Bununla birlikte, incelemelerden elde edilen geri bildirimler süpervizyon sırasında tartışılabilir.
  • İleri düzey sertifika için en az 40 saatlik süpervizyon gereklidir. Süpervizörler ayrıca 2 saat daha (4 hasta seansında toplam 4 saat olmak üzere) kayıtlı seansları izlemeli/dinlemeli ve gözden geçirmelidir. Denetim otoritesinin kayıtları dinleme ve inceleme için harcadığı süre, gerekli minimum 40 saatlik süpervizyondan sayılmaz. Bununla birlikte, incelemelerden elde edilen geri bildirimler süpervizyon sırasında tartışılabilir.
  • Süpervizör tarafından izlenen/dinlenen yukarıda belirtilen minimum süpervizyon ve kayıtlı seans saatleri yalnızca minimumdur ve yeterli yetkinlik elde edilmemişse ek seans kayıtlarının süpervizörler tarafından görüntülenmesi/dinlenmesi ve daha fazla süpervizyon saati sağlanması gerekebilir.
  • Bir Bağımsız Değerlendirme Kuruluna sunulan tüm kayıtlara bir Vaka Kavramsallaştırma ve bir Seans Kaydı Geçmişi ve Bilgi Özet formu eşlik etmesi gerektiği gibi, aynı prosedür, kayıtları gözden geçirilmek üzere süpervizörlere gönderirken de izlenmelidir. Süpervizörün hem seans kaydını (Video) hem de Vaka Kavramsallaştırmasını gözden geçirmesi ve ŞTYDÖ ve ŞTVKDÖ formlarını kullanarak geri bildirimde bulunması gerekir (Formlara sertifikasyon için gerekli formlar klasöründen ulaşabilirsiniz).
  • Standart ve ileri düzey akreditasyona sayılabilecek aday tarafından üstlenilen süpervizyon, ISST üyeliğini ve Sertifikalı Süpervizör statüsünü sürdüren bir ISST Onaylı Süpervizör tarafından gerçekleştirilmelidir. Sertifikalı Süpervizör statüsünü korumak ve bunu ISST web sitesinden kontrol etmek adayın (süpervizyona tabi olan) sorumluluğundadır.
  • ISST Sertifikalı Süpervizör tarafından sağlanan süpervizyon oturumları, yalnızca adayın onaylanmış bir eğitim programına (yani, Sertifikasyon çalıştay eğitiminin ilk günü) veya Bağımsız Çalışmalar rotasını izliyorsa onaylanmış bir atölyeye başlaması durumunda akreditasyon için sayılabilir.
  • Adayın süpervizyona başlamadan önce tüm çalıştay eğitimini tamamlaması gerekmez. Çalıştay eğitimi tamamlanmadan önce sertifikasyona yönelik süpervizyon sağlanıyorsa, öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için çok dikkatli yapılmalıdır.
  • Süpervizyon süresi, bir adayın onaylanmış bir eğitim programına veya Bağımsız Çalışmalar rotasını izliyorsa onaylanmış bir çalıştaya başlamasından (yani, Sertifikasyon çalıştay eğitiminin ilk gününden) en az 1 yıl sonra olmalıdır.
  • Süpervizyon İçeriği
  • Tüm süpervizyonlar, süpervizyon sırasında hastalarla ve süpervizörleriyle çalışmaları bağlamında süpervizyona tabi tutulan adayların kendi şema tetiklenmelerine bakmalarını içermelidir.
  • Tüm süpervizyon, hastalarla ve süpervizyon sırasında süpervizörleriyle çalışmaları bağlamında süpervizyona tabi tutulan adayların kendi teslim, kaçıngan/kopuk ve/veya aşırı telafi mod tetiklenmelerine bakmasını içermelidir.
  • Hastalarla çalışmaları sırasında ve süpervizyon sırasında şema ve mod tetiklenmeleri ile ilgili engellerin üstesinden gelmek.
  • Süpervizyona tabi tutulan adaylar kaçınma, kopuk korungan ve aşırı telafi modlarıyla empatik bir şekilde yüzleştirilir.
  • Adaylara saygılı bir şekilde hem olumlu hem de eleştirel olarak yapıcı geri bildirim sağlamak.
  • Gerektiğinde ek olarak kendi terapisi teşvik edilmeli ve hastaların tedavisindeki karşı aktarım sorunlarıyla ilgili olmalıdır.
  • Şema Terapisti Yetkinlik Değerlendirme Ölçeği (ŞTYDÖ) ve Şema Terapi Vaka Kavramsallaştırma Değerlendirme Ölçeği (ŞTVKDÖ), kaydedilen seans(lar)ın son değerlendirme(ler)i için ne bekleneceği açısından işlenmelidir.
  • Vaka kavramsallaştırma formlarının/vaka özetlerinin kapsamlı kullanımı.
  • Şema Terapinin Ön Koşulları (Sınırlı finansman, hastaya sınırlı erişim, diğer terapileri harmanlama, intihar eğilimleri, kriz müdahalesi, ilaç değerlendirmeleri gibi bağlamsal “engelleri” değerlendirmek).
  • Adaylarla birlikte role playler uygulamak.
  • Kursiyerlerin kendi şema tetiklenmeleri ve uyumsuz başa çıkma modlarını “deneyimlemelerine” yardımcı olmak için eğitim programından alıştırmaları kullanma.
  • Mod etiketleme, mod diyalogları (sandalyelerde) ve mod haritası kullanma dahil mod çalışmasına vurgu.
  • Değerlendirme için süpervizöre gönderilen kayıtlardan ayrı olarak (standart düzey sertifikasyon eğitimi için en az 2 ve ileri düzey sertifika eğitimi için 4), süpervizör ve süpervizyon alan kişi, süpervizyonun bir bölümünde bir hastayla kaydedilmiş seansların bölümlerini birlikte dinlemesi süpervizyon süresinin değerli bir kullanımıdır. Ayrıca bu, süpervizyon alan kişinin süpervizörlerinden anında geri bildirim alabileceği anlamına gelir.
Grup Süpervizyon Saatlerinin Bireysel Süpervizyon Saatlerine Dönüştürülmesi
  • Grup süpervizyon saatlerini bireysel süpervizyon saatlerine dönüştürmek için bir sistem vardır (2 ila 6 üyeli süpervizyon grupları için geçerlidir). Dönüştürmenin temeli, grupta 6 üye ile 3 grup saatinin (180 dakika), yaklaşık olarak 1 bireysel süpervizyon “saatine” (50 dakika) eşdeğer olmasıdır.
  • Örneğin, bir grupta 6 kursiyer varsa, her grup üyesinin grup süresinin 1/6’sını aldığını varsayıyoruz. Böylece, grup 2 saat (120 dakika) ise, her üye grupta 20 dakika doğrudan süpervizyon süresi alır. Bu, 20 dakikalık bireysel süpervizyon süresine eşdeğerdir. Kalan 100 dakika ise diğer grup üyelerinin süpervizyonuyla geçirilir. Başka bir üyenin denetimini gözlemlemek için harcadığı sürenin, kişinin kendi vakaları üzerinde süpervizyon görmek için harcadığı zamanın %20’sine eşit olduğuna karar verildi. Böylece 100 dakikalık başkalarını gözlemleme süresi, 20 bireysel süpervizyon dakikasına (%20) eşittir.

  • Bu formülü kullanarak, aşağıdaki çizelge, her grup boyutu için süpervizyon kredi sayısını hesaplamanıza olanak tanır. Hesaplayıcıyı ISST (https://schematherapysociety.org/Training-Menu) web sitesindeki ‘Eğitim’ veya ‘Sertifikasyon’ sayfalarında kullanmalısınız.
  • Çizelge 2.Her 60 dakikalık grup süpervizyon süresi için:
  • Grupta 2 kursiyer = 36 dakika kredi
  • Grupta 3 kursiyer = 28 dakika kredi
  • Grupta 4 kursiyer = 24 dakika kredi
  • Grupta 5 kursiyer = 22 dakika kredi
  • Grupta 6 kursiyer = 20 dakika kredi (60 dakikalık bireysel süpervizyon = 60 dakika’lık kredi)
  • Sertifika almak için kursiyerlerin gruplar halinde süpervizyon ve bireysel süpervizyonun bir kombinasyonunu alabileceğini unutmayın. Bireysel süpervizyon önerilir, ancak zorunlu değildir.
  • Bağımsız Değerlendirici’ler Tarafından Hasta Seansı Kayıt Değerlendirmeleri

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Kaydedilmiş Oturumların Değerlendirmeleri:

  • Standart Sertifikasyon için, kayıtlı seansta bir hastanın komplikasyon, kroniklik, tedaviye yanıt vermeme veya nüksetme nedeniyle Şema Modu çalışmasına uygun olması gerekir. Kayıt, duygu odaklı değişim tekniklerinin, değişim için imgeleme ile yeniden senaryolaştırma ya da değişim için mod diyaloglarını (sandalyelerde) yüksek düzeyde uygulamasını göstermelidir (yani, Madde 11-ŞTYDÖ’de Duygu Odaklı Değişim Tekniklerinin Uygulanması, minimum 4.0 puan almalıdır). Yukarıda belirtildiği gibi, gösterilen duygu odaklı değişim tekniği, terapinin değişim aşamasından alınmalı ve örneğin, değerlendirme için değerlendirme imgelemesi veya mod diyalogları (sandalyelerde) OLMAMALIDIR.
  • İleri Düzey Sertifikasyon için kayıtlı seanslar, kişilik bozukluğu veya önemli kişilik bozukluğu özellikleri olan ve komplikasyon, kroniklik, tedaviye yanıt vermeme veya nüksetme nedeniyle Şema Modu çalışması için uygun olan bir hastayı göstermelidir. Bir kayıt, duygu odaklı değişim tekniklerinin, değişim için imgeleme ile yeniden senaryolaştırma ya da değişim için mod diyaloglarını (sandalyelerde) yüksek düzeyde uygulamasını göstermelidir (yani, Madde 11-ŞTYDÖ’de Duygu Odaklı Değişim Tekniklerinin Uygulanması, minimum 4.0 puan almalıdır). İkinci kayıt, ilk kayıttakinden farklı bir duygu odaklı değişim tekniği göstermeli ve ayrıca ŞTYDÖ’deki 11. maddede minimum 4.0 puan almalıdır. Bu nedenle, bir kayıt, değişim için imgelemeyle yeniden senaryolaştırma göstermeli ve diğeri, değişim için mod diyaloglarını (sandalyelerde) göstermelidir. Yukarıda belirtildiği gibi, gösterilen duygu odaklı değişim tekniği, terapinin değişim aşamasından alınmalı ve örneğin, değerlendirme için olan değerlendirme imgelemi veya mod diyalogları (sandalyelerde) OLMAMALIDIR.
  • Gerekli olan minimum 4.0 (Standart) ve 4.5 (İleri) ortalama puana ek olarak, bir aday ŞTYDÖ’de 6. (puanlanmışsa), 7-9 ve 11. maddelerde 4.0’dan az olmayan bireysel değerlendirme almalıdır.
  • ŞTD/ISST web sitesinde erişilebilen, ISST gizlilik politikası ve yönergelerine atıfta bulunulan klinik bilgileri paylaşmak için güvenlik ve gizlilik yönergeleri.
  • Nadir durumlarda, adayların adli ortamlarda seansların kaydedilemediği veya kaydedilen seansların adli kurumdan alamayacağı durumlarda, adayın kayıt için bu ortamın dışında bir hastayı görmesi teşvik edilir. Bu bir seçenek değilse ve adayın ayarlaması mümkünse, canlı bir oturumu izlemek için onaylı bağımsız bir değerlendirici ayarlayabilirler. Bu durumda, koşulların araştırılıp karar verilebilmesi için kayıtlı bir seansa bu alternatif olarak alınmadan önce ISST Eğitim Koordinatörü ile muafiyet talebinde bulunmak için iletişime geçmelisiniz. Bu hükmün çok nadiren kullanıldığı vurgulanmaktadır.
  • Bağımsız Değerlendiricilere sunulan tüm kayıtlara, doldurulmuş bir Vaka Kavramsallaştırma, Seans Kaydı Geçmişi ve Bilgi Özet Formu eşlik etmelidir. Gönderilen kayıt tam bir seans olmalıdır. Farklı oturumların bölümlerinin gönderilmesine izin verilmez. Bağımsız Değerlendiricinin hem oturum kaydını hem de Vaka Kavramsallaştırmasını değerlendirmesi ve ŞTYDÖ ve ŞTVKDÖ formlarını kullanarak geri bildirim vermesi gerekir.
  • Gönderilen kayıtlar, en az 45 dakika ve genellikle en fazla 60 dakika süren, devamlı ve tamamlanmış bir seans göstermelidir.
  • İleri düzey sertifikaya başvuru sahiplerinin, bağımsız değerlendiriciler tarafından derecelendirilen iki kayda yayılmış, aşırı telafi modları ve kaçınma veya teslim modları ile yeterlilik göstermeleri beklenir. Bu, bir kaydın bir danışan ile kaçınma modu ve/veya teslim modu ile yeterliliğini göstermesi gerektiği ve diğer kaydın, aşırı telafi modu olan bir danışan ile yeterliliği göstermesi gerektiği anlamına gelir. Bu tür yetkinliğin gösterilmesi seansın ana odak noktası olmak zorunda değildir, ancak seans sırasında örneğin terapistin modlara dikkat çekmesi yoluyla açık olmalıdır. Bu modlar ayrıca Vaka Kavramsallaştırmalarında açıkça tanımlanmalı, kapsamlı bir şekilde açıklanmalı ve derecelendirilen modların ayrıntıları daha sonra sertifikasyon başvuru formunda belirtilmelidir.
  • İleri düzey sertifika için gerekli iki kayıtlı seans, iki farklı bağımsız değerlendirici tarafından puanlanmalıdır ve iki farklı hastadan olmalıdır.
  • Bağımsız değerlendiricilere erişim normalde eğitim programını sunan site tarafından düzenlenecektir.
  • Bir aday, en az 40 saatlik süpervizyon, iki yeterli kaydı ve vaka kavramsallaştırması elde ederek ileri düzey sertifika için çalışabilir ya da önce standart sertifika kazanabilir ve ardından ileri düzey sertifika için çalışmaya devam edebilir.
  • Standart sertifika almak için kullanılan bir kayıt, hem ŞTYDÖ hem de ŞTVKDÖ’de gerekli minimum 4.5 puan da dahil olmak üzere tüm ileri seviye gerekliliklerini karşılaması koşuluyla, ileri düzey sertifika için gerekli iki kayıtlı oturum değerlendirmesinden biri olarak sayılabilir.
  • Adayın doğrudan ileri seviye sertifika için çalışıp çalışmadığına veya ilk önce standart sertifika almayı seçip seçmediğine bakılmaksızın, aşağıda açıklanan süre sınırlarına uymaları gerekir.
  • Kayıtlar yalnızca bir bağımsız değerlendiriciye gönderilebilir. Kayıt gerekli puanları alamazsa, “yeniden değerlendirme” için farklı bir bağımsız değerlendiriciye gönderilemez. Ancak aday, değerlendirme sonucuna itiraz etmek isterse, bunu, başka bir bağımsız değerlendirici atayacak olan ISST Sertifikasyon Koordinatörü ile iletişime geçerek yapabilir. Bu ikinci bağımsız değerlendirmenin maliyeti başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Bu hükümden yararlanılırsa, nihai sonuç için iki değerlendirmenin ortalama puanı kullanılacaktır.
  • Kayıtlar yalnızca bir bağımsız değerlendiriciye gönderilebilse de Vaka Kavramsallaştırma (aynı bağımsız değerlendiriciye) yeniden gönderilebilir. Bu, kaydın yukarıda belirtilen ŞTYDÖ gerekliliklerini karşılıyorsa, ancak Vaka Kavramsallaştırması karşılamıyorsa, bağımsız değerlendiricinin güçlendirilmesi gereken alanlara dikkat çekebileceği ve adaya, iyileştirildiğinde bir yeniden değerlendirme için yeniden gönderme fırsatı sunabileceği anlamına gelir. Bağımsız değerlendirici böyle bir prosedür için ücret talep edebilir, bu nedenle bu, adayın masraflarına aittir. Gelişmiş seviye sertifikasyon için, Vaka Kavramsallaştırmalarından en az birinin, bağımsız değerlendiricinin yönlendirmeli düzeltmeleri olmaksızın gerekli standarda ulaşması gerekir.
  • Sertifikasyon için gerekli ŞTYDÖ ve ŞTVKDÖ derecelendirmeleri için “bağımsız değerlendirici” tanımı. ISST Yürütme Kurulu Toplantısı 28-5-2013’te, bağımsız değerlendiriciye ilişkin açıklama, başvuranların eğitim programının yöneticisi olmayan bir ISST Onaylı Süpervizör/Eğitmen veya didaktik veya rol play alanında yer alan bir Süpervizör veya Eğitmen olarak tanımlanmıştır. Adayın birisiyle mesleki veya kişisel bir ilişkisi varsa veya geçmişte olmuşsa o kişinin bağımsız bir değerlendirici olamayacağına dair sonradan ek bir karar verildi. Bu tanımın tam olarak karşılanamayacağı durumlar olacağının farkındayız – Örneğin,kayıtlarla ilgili sınırlamaları olan adli ortamlar veya kayıtların kurumdan kaldırılması, yalnızca bir eğitim programı olan veya çok sınırlı sayıda sertifikalı süpervizör/eğitmeni olan bir ülke olması gibi. Bu durumlarda muafiyet talebinde bulunmak için lütfen ISST Eğitim Koordinatörlüğüne yazınız. Bu pozisyon, eğitmen ve bağımsız değerlendirici rolleri örtüştüğünde doğal olarak oluşan yanlılık olasılığını ortadan kaldırmak için alındı.
  • Yukarıdaki noktadan sonra, yalnızca bir eğitim programı veya çok sınırlı sayıda sertifikalı süpervizör/eğitmen bulunan bir ülkede uygulama yapıyor olmanıza dayanarak bir muafiyet talep etmek için nedenleriniz olduğuna inanıyorsanız, muafiyet için ISST eğitim koordinatörü ile iletişime geçmeden önce ana dilinizi konuşan ve ŞT eğitimi veren ülke dışında yaşayan, bağımsız değerlendirici (ŞTD/ISST web sitesi aracılığıyla) bir eğitim programı bulmaya çalışmanız şiddetle tavsiye edilir. Muafiyet için Eğitim Koordinatörü ile iletişime geçmeden önce bu olasılığı ortadan kaldırmak, onların iş yüklerini azaltacaktır.
  • ŞTYDÖ ve kesme puanları hala bir pilot ölçektir. Araştırma verilerine dayalı olarak önümüzdeki 1 veya 2 yıl içinde ŞTYDÖ ve kesme puanlarını iyileştirmeyi umuyoruz. Ayrıca, ŞTYDÖ’nin deneysel olarak doğrulanması ve bağımsız puanlayıcıların karşılaması için bir puanlayıcılar arası güvenilirlik standardı oluşturma sürecindeyiz.
  • Video kaydı şiddetle tercih edilirken, yalnızca ses kabul edilebilir.
Akreditasyonun Tamamlanması İçin Zaman Sınırları
  • Adayların çalıştayı tamamladıktan sonra tüm sertifika gerekliliklerini karşılamak ve başvurmak (başvuruyu ilgili Ulusal / Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörü) ilk sertifika seviyeleri için (Standart veya Gelişmiş) en fazla 3 yılı vardır.
  • Bir aday 3 yıl içinde Standart Sertifikasyona ulaşırsa, ileri düzey için gerekli olan ileri düzey süpervizyon ve kayıtlı seans gereksinimlerini tamamlamak ve İleri Düzey Sertifikasyon için başvurmak için ek bir maksimum 2 yılı vardır. Bu ek iki yıllık süre, atölye eğitiminin son tarihinden 3 yıl sonra başlar. Bu, bir adayın, üç yıllık noktadan önce herhangi bir zamanda Standart Sertifikasyona sahip olması durumunda, İleri düzeyde kalifiye olmak için atölye eğitimini tamamladığı tarihten itibaren toplam maksimum 5 yılı olduğu anlamına gelir.
  • Adaylar, ilk sertifika için 3 yıllık veya İleri Düzey Sertifikasyon için ek 2 yıllık süreyi karşılamıyorsa, aşağıdakilerden birinin veya bunların bir karışımının kanıtını sağlamaları gerekir: Limiti aşan her yıl için en az 6 saat (veya her 2 yıl için 12 saat) şema terapi sertifikasyon eğitimine veya şema terapi Sürekli Mesleki Gelişim SMG) çalıştaylarına katılım. Bu çalıştaylar ISST Sertifikalı Eğitmenler tarafından yürütülmeli ve eğitimin didaktik ve diyadik unsurları ‘canlı’ ve interaktif olmalıdır. Önceden kaydedilmiş eğitimler veya kurslar, sonradan bir tür sorgulama olsa dahi, hiçbir şekilde sayılmaz. Bu ‘canlı’ ve interaktif eğitimde klinik çalışmanın kısa video gösterimlerine izin verilir. Katılım Belgelerinin başvuru aşamasında ilgili Ulusal/Bölgesel Belgelendirme Koordinatörlüğüne sunulması gerekmektedir. Sınırı aşan her yıl için 6 saat (veya her 2 yıl için 12 saat bir ISST Onaylı Süpervizör (bu onların mevcut Süpervizörü veya farklı bir Süpervizörü olabilir) tarafından sağlanan ekstra süpervizyon. Ek süpervizyon saatlerinin teyidi, başvuru aşamasında doğrudan ilgili Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörüne süpervizör tarafından sağlanmalıdır. ISST tarafından akredite edilmiş Özel İlgi Gruplarından (ÖİG’ler) birinin planlanmış çevrimiçi toplantılarında vaka sunumu. Bu sunumlar yılda 3 saati geçmemelidir ve eğitim çalıştayları veya süpervizyon ile birleştirilebilir. ÖİG lideri, başvuru sahibinin talebi üzerine bu tür sunumları ilgili Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörüne bir mektupla teyit etmelidir.
  • Yukarıdaki kurallar, istisnai ve olağanüstü durumlar dışında herhangi bir ‘uzatma’yı gereksiz kılmaktadır.
Sertifika Başvurusu
  • Bireysel şema terapi sertifikasyonuna yönelik tüm başvurular, yaşadığınız ve/veya lisanslı ve bağımsız psikoterapi uyguladığınız ülkenin Gözden Geçiricileri olan Bölgesel/Ulusal Koordinatörlere gider. Tüm sertifikasyon gerekliliklerini yerine getirdikten sonra başvuru formunuzu ve ilgili belgeleri uygun Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörüne göndermeniz gerekecektir.
  • Uygun (ülkeniz için) Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörünü ISST web sitesinde Sertifikasyon”” sekmesini kullanarak ve ardından “Ulusal Sertifikasyon Koordinatörleri”ne kaydırarak bulabilirsiniz. Ülkeniz için iki kişi listelenmişse ve bunlardan biri tarafından eğitim almış veya süpervize edilmişseniz veya sertifikanız için bağımsız bir değerlendirmeyi tamamlamışlarsa veya bunlardan biriyle profesyonel veya kişisel bir ilişkiniz varsa, lütfen Koordinatörün bağımsızlığı adına diğerine başvurun.
  • Sertifikasyonla ilgili tüm formlara ISST/ŞTD web sitesinde “Sertifikasyon” sekmesini kullanarak ve ardından “Sertifikasyon Formları”na giderek erişilebilir. İhtiyacınız olan formlar, ‘Sertifika Başvuru formu’ ve ‘Dokümantasyon Kontrol Listesi formu’dur. Lütfen en güncel formları kullanın ve talimatları titizlikle takip edin, formları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun, aksi takdirde işleme alınmadan önce değiştirilmek üzere size iade edilecektir.
  • Bağımsız değerlendirici(ler), ŞTYDÖ formundaki özet sayfası ve doldurulmuş ŞTVKDÖ formu ile birlikte puanların onayını e-posta ile doğrudan Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörüne göndermelidir. Bununla ilgili prosedür başvuru formunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
  • Süpervizör, süpervizyon gerekliliklerinin (süpervizyon süresi, süpervizyon saati sayısı, vaka sayısı, vaka türü ve tedavi saati sayısı) karşılandığının teyidini doğrudan Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörüne göndermelidir. Bununla ilgili prosedür başvuru formunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
  • Sertifika başvurunuz, ISST üyelik numaranız olmadan Ulusal/Bölgesel Sertifikasyon Koordinatörü tarafından incelenmeyecektir. ISST’ye üye olmak ve üyelik numarası almak için ISST web sitesinden üyelik başvuru formunu indirin, doldurun ve gönderin. Şema terapisti (bireysel) olarak sertifika almak için önce Tam ISST Üyesi olmanız gerekir.
  • Sertifika eğitimine başladığınızda ISST Tam Üyeliğine başvurmaya hak kazanırsınız; ISST’ye Tam Üye olarak katılmak için şema terapisti sertifikasyonuna başvurana kadar beklemeniz gerekmez.
Sertifikalı Bir Şema Terapisti Olduktan Sonra
  • Şema terapisti olarak sertifikayı sürdürmek için aşağıdaki gereklilikler geçerlidir ve herhangi biri karşılanmazsa sertifika ISST tarafından geri alınabilir: Kişi, ülkesinde bire bir psikoterapi uygulama hakkı veren kendi ülkesindeki düzenleyici kurumun tam akredite üyesi olmaya devam etmeli ve klinik uygulamaları bu organ tarafından düzenlenmeye devam etmelidir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta, bir başvuru sahibi İngiliz Danışmanlık ve Psikoterapi Derneği (BACP) ile tam akreditasyon elde ettiyse ve bunu şema terapisti olarak sertifika eğitimine başlamak için uygunluk kriterlerini karşılamak için kullandıysa, hem şema terapi sertifika eğitimi sırasında hem de herhangi bir seviyede sertifikalı şema terapisti olduktan sonra BACP ile akredite olmaya devam etmelidir. Kişi, ISST üyesi olmaya devam etmeli ve yıllık aidatını zamanında ödemelidir. Yıllık Şema Terapi Sürekli Mesleki Gelişim Gereksinimlerini karşılama (Sürekli Mesleki Gelişim politikasının ayrıntıları için ISST web sitesine bakın).
  • Sertifika programı sırasında aldığınız süpervizyon hakkında geri bildirim vermek için ISST tarafından, Şema Terapi Süpervizyon Değerlendirme Ölçeği’ni (ŞTSVDÖ) isimsiz olarak doldurmanız için sizinle iletişime geçilmesi mümkündür.

Not:

  • Yetişkin Bireysel Şema Terapi Sertifikasyon süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki

tıklayınız