Tarihçe

Tarihçe

2021 yılında kurulan Şema Terapi Derneği, Türkiye’de Şema Terapiyle ilgilenen uygulamacıları, araştırmacıları ve eğitimcileri bir araya getirerek Şema Terapi uygulaması için eğitimler, atölye çalışmaları ve araştırmalar düzenleyerek Şema Terapinin tanınması, yaygınlaştırılması ve en etkin ve etik şekilde uygulanmasını hedeflemektedir. Bu amaçla, Uluslararası Şema Terapi Derneği’nin (ISST) ilkelerini takip ederek Türkiye’de Şema Terapi çalışmalarına standardizasyon kazandırmayı hedefler.

Dr. Jeffrey E. Young (1950–), geleneksel bilişsel-davranışçı terapi ile yeterince yol kat edilemeyen kronik kişilik problemleri olan hastalara yardım edebilmek amacıyla 80’lerin ortalarında Şema Terapiyi geliştirmeye başladı. Çok çeşitli psikoterapötik yaklaşımlardan teknikler ve kavramlar, her birinin güçlü yanlarını alarak birleştirici bir çerçeveye konuldu. Dr. Young, 1990’ların ortalarında Manhattan’da ilk Şema Terapi Enstitüsü’nü kurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya’daki birçok klinisyen tarafından benimsenen Şema Terapi, Hollanda’da Borderline Kişilik Bozukluğu için geniş çaplı bir tedavi çalışması geliştiren araştırmacıların dikkatini çekti. Anlaşılır bir şekilde kavramsallaştırılmış olan Şema Terapi yaklaşımı, kontrollü araştırmalara çok iyi katkıda bulundu. Bu çalışmaların sonuçları, ilk kez, Borderline Kişilik Bozukluğu olan hastaların yüksek bir yüzdesinin, tüm semptomlar boyunca tam iyileşme sağlayabildiğini ve Şema Terapi için güçlü ampirik destek sağladığını gösterdi. Şema Terapinin, yaygın olarak uygulanan bir psikodinamik yaklaşım olan Aktarım Odaklı Psikoterapiden iki kat daha etkili olduğu bulundu. Yanı sıra, Şema Terapinin daha az maliyetli olduğu ve çok daha düşük bir bırakma oranına sahip olduğu bulundu. Oysa, Borderline Kişilik Bozukluğu, son yıllara kadar, uzun süreli tedavi için çok az bilimsel gerekçe ile tedavi edilemez olarak kabul edildi. Bu bulgular, Şema Terapinin hem teorisi hem de tekniğine yönelik devam eden birçok çalışmaya, Şema Terapide sertifika için çok sayıda eğitim programının geliştirilmesine ve dünya çapında uygulamacılar ve hastalar arasında Şema Terapiye olan ilginin artmasına yol açtı.